Rozpoczął się projekt BRACKET

Pierwsze spotkanie w ramach projektu BRACKET – Boosting a novel and innovative tRAining approaCh of Key Enabling Technologies – miało miejsce 12 i 13 grudnia w Zagrzebiu (Chorwacji).

Celem projektu BRACKET jest wdrożenie, w postaci otwartych zasobów online, kluczowych technologii wspomagających kształcenie i szkolenie zawodowe.

Partnerzy w projekcie, reprezentanci z Hiszpanii, Słowenii, Litwy, Hiszpanii, Chorwacji oraz Polski (DANMAR COMPUTERS), omówili etapy realizacji założeń projektowych. Główny temat dyskusji dotyczył prac nad pierwszym rezultatem, tj. etapu prowadzenia badań i analiz. Uzgodniono role oraz strukturę dokumentów.

Podczas spotkania znalazł się również czas na określenie strategii w zakresie upowszechniania, procedur administracyjnych oraz kwestii zarządzania jakością.

Wkrótce powstanie strona projektu BRACKET oraz profil BRACKET na Facebooku, gdzie pojawiać się będą nowe informacje o projekcie wraz z gotowymi materiałami.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.