RoboStem – Pierwsze spotkanie partnerstwa

Pierwsze spotkanie projektu RoboStem odbyło się w dniach 15-16 stycznia 2020 w Iasi (Rumunia).

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności STEM u uczniów i organizowanie zajęć edukacyjnych w szkołach, które są praktyczne, interdyscyplinarne i nowatorskie w ich ćwiczeniu. Rozwój aktywnej i innowacyjnej, interdyscyplinarnej i opartej na współpracy metodologii jest koniecznością, aby promować rozwój matematyki, nauk ścisłych i technologii. Rozwój urządzeń opartych na mikrokontrolerach i technologiach przyszłości promuje praktyczne doświadczenia studyjne, interdyscyplinarny rozwój zawodowy i rozwój cyfrowych umiejętności VET.

Partnerzy omówili udział wszystkich partnerów w projekcie. Zaplanowano również zadania i czynności na najbliższe miesiące oraz podsumowano wcześniej uzgodnione działania.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.