Publikacja Newsletteru Projektu INCREASE

Jakie są główne obszary tematyczne projektu INCREASE?

Jakie zadania zostały już ukończone przez partnerów w projekcie?

Jakie są kolejne prace projektowe?

Jakie kanały są dostępne do śledzenia projektu online?

Dowiedz się odpowiedzi na powyższe pytania z newsletteru INCREASE!

POBIERZ

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.