Publikacja Drugiego Newsletteru INCREASE

Co dzieje się w projekcie INCREASE?

Jakie zadania zostały już ukończone przez partnerów w projekcie?

Jakie są kolejne prace projektowe?

Dowiedz się odpowiedzi na powyższe pytania z newsletteru INCREASE!

POBIERZ

Zapraszamy również do śledzenia nas na Facebooku: https://www.facebook.com/IncreaseInnovationProject/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.