PRZEWODNIK HATEBUSTERS: JAK ZWALCZAĆ MOWĘ NIENAWIŚCI I CYBERPRZEMOC

Jednym z rezultatów projektu Hatebusters jest Przewodnik HateBusters: jak zwalczać mowę nienawiści i cyberprzemoc. Obecnie, partnerzy zakończyli prace nad tworzeniem treści i będą pracować nad ostatecznym designem rezultatu, aby był on jak najbardziej przyjazny dla użytkowników. Niebawem więcej informacji!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.