Projekt VALITS – spotkanie partnerów

Trzecie spotkanie partnerów projektu VALITS odbyło się 13-14 listopada 2017r. w Rzeszowie. Organizacja goszcząca, Danmar Computers, przygotowała agendę na spotkanie dwu-dniowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich.

Pierwszy dzień obejmował omówienie postępów każdego z partnerów w zakresie przeprowadzonych badań wtórych, tj. desk research, oraz przygotowanych metod testowania przypisanych danemu partnerowi umiejętności. Przedstawiciele Danmar Computers także wyjaśnili pomysły dotyczące wdrożenia narzędzia walidacyjnego.

Drugi dzień był dyskusją m.in. o bieżącym zarządzaniu projektem i metodach raportowania. Ostatnie punkty, które zostały omówione, to ewaluacja projektu oraz ustalenie kolejnego terminu spotkania.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.