Projekt SAFE rozpoczęty!

Project SAFE (Smart Apps for Adults Education) rozpoczął się w Lizbonie (Portugalia). Projekt będzie wspierał osoby dorosłe w efektywnym wykorzystaniu aplikacji edukacyjnych oraz nauczycieli w procesie ich tworzenia. Gospodarzem spotkania, które odbyło się w szkole Emidio Navarro Secondary School, było centrum szkolenia nauczycieli – Almada Forma.

Przez trzy dni, od 9 do 11 marca, partnerzy intensywnie pracowali, przygotowując się do realizacji projektu. Pierwszego dnia spotkania odbyły się prezentacje organizacji partnerskich, omówiono główne założenia projektu, kwestie związane z zarządzaniem oraz stworzeniem strony internetowej. Drugiego dnia, partnerzy skoncentrowali się na promocji projektu, wyborze logo oraz stworzeniu pierwszego newslettera.

Ostatni dzień spotkania poświęcony został na omówienie głównego rezultatu projektu czyli stworzenie nowych aplikacji edukacyjnych. Dzięki wizytom o charakterze kulturalnym, zorganizowanym przez gospodarza, partnerzy mogli połączyć pracę z nauką. Poza szczegółowa prezentacją szkoły, partnerzy spotkali się również z burmistrzem miasta oraz zwiedzili Lizbonę i okolice. Następne spotkanie w projekcie SAFE odbędzie się w lipcu 2017, w Rzeszowie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.