Projekt M-Easy na starcie

Spotkanie otwierające projekt M-Easy odbyło się w Rzeszowie w biurze Danmar Computers. Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu 9-10 listopada 2017r.

Projekt M-Easy (Improving the Integration of Low-Skilled Adults Through Developing Mathematical Skills and Community Support) ma na celu dostarczanie możliwości uczenia się opartych na ICT dla przekwalifikowania lub podnoszenia podstawowych umiejętności matematycznych oraz zwiększenie świadomości jak ważna jest wsparcie edukacyjne dla dorosłych o niskich kwalifikacjach.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od prezentacji organizacji partnerskich, po czym nastąpiła dyskusja o koncepcji projektu oraz omówienie każdego z rezultatów i powiązanymi aktywnościami, które powstaną w trakcie projektu. Drugi dzień głównie dotyczył planu upowszechniania oraz narzędzi do komunikacji między partnerami. Spotkanie zakończyło się na uzgodnieniu dalszych zadań, w tym w kwestii wdrożenia pierwszego rezultatu pracy intelektualnej.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.