Projekt Golic – badania w Polsce

news luty

Badania wśród przewodników turystycznych w Polsce przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Dotychczas udało nam się przeprowadzić 14 ankiet z przewodnikami i 3 pogłębione wywiady. Dotarcie do grupy docelowej  stanowi wyzwanie ze względu na fakt iż przewodnicy są bardzo zajętą i aktywną grupą zawodową. Równolegle prowadzona była analiza dotychczasowej sytuacji na podstawie źródeł zastanych (raporty, wyniki badań, opracowania).

Dotychczasowe rezultaty potwierdzają główną tezę projektu iż wzmocnienie kwalifikacji językowych w opisywanej grupie językowej jest konieczne. Wpłynie to pozytywnie zarówno na poprawę usług świadczonych przez przewodników jak i na ich sytuację na rynku pracy.

Wszystkim przewodnikom, którzy wzięli już udział w badaniach dziękujemy za zaangażowanie, a pozostałych zapraszamy do współpracy.

 Więcej informacji na stronie projektu: golic.eu/pl

erasmus

 

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt (publikacja) odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.