Projekt „FAME” wchodzi w fazę realizacji

FAME, czyli „Fostering the Adoption of ICT-enabled AMTs by European SMEs,” to pełny tytuł świeżo rozpoczętego projektu. W dniach 17-18.12.2018 roku, w Cergy we Francji, miało miejsce pierwsze spotkanie partnerów. Projekt FAME ma na celu zaprojektowanie programu szkoleniowego i narzędzi pomocniczych w pokonywaniu barier technologicznych w produkcji opartej na rozwiązaniach ICT.

W trakcie spotkania partnerzy omówili kwestie związane z:

  • Celami i założeniami projektu,
  • Budżetem,
  • Obowiązkami poszczególnych partnerów,
  • Upowszechnianiem projektu.

Partnerom zostało zaprezentowane narzędzie do zarządzania projektami Admin Project.

Jednym z głównych tematów omawianych z partnerów była zawartość kursu „AMT Adoption.” Podstawą każdego innowacyjnego przedsięwzięcia edukacyjnego jest dokładne sprawdzenie obecnego stopnia implementacji ATM w krajach partnerów. Dlatego też, partnerzy rozpoczynają pracę od przygotowania narodowych raportów z tego zakresu, a następnie przystąpimy do opracowywania odpowiednich treści edukacyjnych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.