Projekt COMP-UP

COMP-UP to europejski projekt w ramach programu Erasmus+, którego celem jest aktualizacja kompetencji specjalistów w dziedzinie edukacji osób dorosłych (AEP), którzy wspierają uczące się osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach w procesie poprawy umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz umiejętności informatycznych. Ponadto, COMP-UP oferuje tym specjalistom możliwość utrzymania motywacji tej grupy docelowej poprzez gromadzenie już zrealizowanych z powodzeniem projektów w tej dziedzinie.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: https://comp-up.erasmus.site/pl/

Zapraszamy również do śledzenia informacji na Facebooku: https://www.facebook.com/compupmotivateadults

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.