Projekt BOSS4SME rozpoczęty

Rozpoczął się europejski projekt BOSS4SME, prowadzony przez organizację działającą w branży meblarskiej – CENFIM, mający na celu rozwinięcie profilu zawodowego “Menadżer sprzedaży on-line”. Projekt zwiększy kompetencje firm z branży meblarskiej i wyposażenia domów, w zakresie sprzedaży on-line.

Czwartek, 2 luty 2017
Pierwsze spotkanie odbyło się 2 lutego w Barcelonie, i uczestniczyli w nim partnerzy projektu, z 4 różnych europejskich krajów.

CENFIM jako centrum innowacji i klaster działający w branży meblarskiej (www.cenfim.org) prowadzi projekt BOSS4SME(www.boss4sme.com/ Boosting Online cross-border Sales for furniture and households SMEs „Zwiększanie międzynarodowej wymiany handlowej przez firmy z sektora MŚP”) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz kształcenia zawodowego.

Projekt BOSS4Sme ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw zajmujących się produkcją mebli i elementów wyposażenia wnętrz poprzez opracowanie nowego profilu profesjonalnego menedżera sprzedaży on-line. Profesjonalny menedżer zdobędzie umiejętność tworzenia strategii handlu zagranicznego , które zwiększą eksport, wykorzystując Internet jako kanał sprzedaży.

BOSS4SME skierowany jest do firm MŚP działających w sektorze meblowym i elementów wyposażenia wnętrz- zarówno producentów jak i sprzedawców detalicznych. Jest to dynamicznie rozwijający się sektor w takich krajach jak Hiszpania i Włochy, który generuje znaczną liczbę miejsc pracy, a bardziej efektywne wykorzystanie e-handlu może doprowadzić do wzrostu sprzedaży.

W spotkaniu uczestniczyło sześciu partnerów tworzących konsorcjum w WEcontract BDN (www.wecontractbcn.com), celem zaplanowania i uszczegółowienia procesu realizacji wszystkich działań i zadań projektu, który potrwa 24 miesiące.
Partnerzy reprezentują 4 kraje: Hiszpanię, Grecję, Włochy i Polskę. Uczestnikami projektu są: CENFIM jako koordynator projektu; hiszpańskie Stowarzyszenia z branży meblarskiej AMIC i AMUEBLA; CCS – firma tworząca oprogramowanie edukacyjne; ekspert w dziedzinie szkoleń-EUROCREA MERCHANT oraz twórca rozwiązań e-learningowych–DAMNAR.

W ramach projektu BOSS4SME powstanie kompletny kurs internetowy w zakresie „Menadżer sprzedaży on-line” Projekt zakłada przeprowadzenie analizy obecnych praktyk dotyczących handlu elektronicznego w krajach partnerskich, które zostaną porównane z wiodącymi europejskimi praktykami w zakresie handlu elektronicznego w tym sektorze. Służy to określeniu umiejętności i potrzeb szkoleniowych oraz związanych z nimi możliwości wdrożenia skutecznych praktyk handlu elektronicznego. Projekt dostarczy treści i materiały szkoleniowe umożliwiające uzyskanie kompetencji Menadżera sprzedaży on-line. Zostaną one zatwierdzone zgodnie z kryteriami ECVET i zamieszczone na platformie e-learningowej E-commerce Genie, która zapewni dostosowane ścieżki szkolenia do użytkowników ,zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz charakterystyką i potrzebami ich firm. W projekcie zostaną zorganizowane różne wydarzenia, które będą szeroko prezentowane i upowszechniane.

Kontakt: Julio Rodrigo (() // R+D+i & Sustainability / CENFIM
CENFIM ( Katalonia, Hiszpania)
PO BOX 181 // 43560 La Senia (Tarragona)/ Hiszpania, Tel. +34 977 57 01 22/ Fax +34 977 57 61 79

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.