Projekt ACE – trzecie spotkanie partnerów

Trzecie spotkanie w ramach projektu „Developing Adult Educators’ Competences to Promote Learners’ Lifestyle Entrepreneurship – ACE” odbyło się w Rzeszowie w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe osiągnięcia i wypracowane rezultaty. Najwięcej czasu poświęcono na prezentację platformy oraz materiałów dla uczniów. Zaprezentowany został również kolejny rezultat intelektualny czyli „Przewodnik dla nauczycieli osób dorosłych”.

Spotkanie było bardzo profesjonalnie prowadzone przez Koordynatora projektu, wzięli w nim udział wszyscy przedstawiciele partnerskich organizacji z: Litwy, Bułgarii, Anglii, Polski i Cypru. Uczestnicy podzielili się zadaniami w projekcie i ustalili kolejny termin spotkania , które odbędzie się w sierpniu w Kownie i połączone będzie z konferencją zamykającą projekt.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.