Projekt PRINT STEM – spotkanie w Kirkby-Stephen

PRINTSTEM UK MEETINGKonsorcjum partnerów w projekcie PRINT STEM zgromadziło się w Kirkby-Stephen w północnej Anglii, aby wziąć udział w pierwszym spotkaniu partnerów. Spotkanie odbyło się 20 i 21 kwietnia, 2015r.

Spotkanie rozpoczęto od powitania gości przez dyrektora gimnazjum w Kirkby-Stephen, a następnie przedstawiono krótkie sprawozdanie ze styczniowego spotkania w Fidenzie, które zainicjowało projekt. Następnie, partnerzy rozpoczęli pracę nad bieżącymi sprawami projektu PRINT STEM.

Przedstawicielka CISITA przedstawiła szczegółową analizę pierwszego rezultatu, którym jest raport DELPHI na temat eksperymentów możliwych do przeprowadzenia w szkołach z wykorzystaniem technologii druku 3D. Partnerzy wypowiedzieli się na temat eksperymentów prowadzonych i kierowanych przez nauczycieli oraz takich inspirowanych pomysłami uczniów i przez nich prowadzonych. Zasugerowano stworzenie społeczności nauczycieli, gdzie będą mogli wymieniać się informacjami, pomysłami i wzajemnie się inspirować. Szkoła GADDA podzieliła się swoimi pierwszymi doświadczeniami z drukiem 3D, z którego zaczęli korzystać zaraz po styczniowym spotkaniu inauguracyjnym. Partnerzy również zdecydowali o realizacji eksperymentów prowadzonych przez nauczycieli w pierwszej kolejności, tak aby mogli się oni zapoznać ze sprzętem, oprogramowaniem i procedurami. Przed przerwą, uczestnicy omówili działania w ramach rezultatu O2, czyli metodologi i wskazówek dotyczących wdrażania druku 3D do szkół.

Po przerwie i krótkim zwiedzaniu szkoły, partnerzy omawiali plany rezultatów O3, O4 i O5, które obejmują działania bezpośrednio związane z eksperymentami z drukiem 3D. Partnerzy wspierający pomogą szkołom w szkoleniu nauczycieli, wdrażaniu i wspieraniu eksperymentów.

Drugiego dnia partnerzy rozmawiali na temat strategii i działań upowszechniających. Ustalono również terminy poszczególnych działań. Końcowa część spotkania była poświęcona budżetowi projektu, umowom partnerskim i wskazówkom dotyczącym raportów finansowych.

Następne spotkanie zaplanowano, że odbędzie się 22 i 23 września 2015 r., w Ibi, w Hiszpanii.

Zmienia życie. Otwiera umysły.
erasmus
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.