Print Stem – piąte spotkanie w Chani

14 i 15 kwietnia 2016 w Chani (Grecja) po raz piaty spotkali się wszyscy partnerzy projektu Print Stem aby omówić postępy we wdrażaniu i zaplanować dalsze działania.

Spotkanie było bardzo efektywne, pierwszego dnia rozpoczęło się o godzinie 10 a zakończyło o 19:30. Na spotkanie zaproszono specjalnego gościa – przedstawiciela Departamentu Edukacji miasta Chania. Partnerzy omówili rezultaty intelektualne nr. 3, 4 i 5. Szkoły będące partnerami projektu zaprezentowały swoje eksperymenty z wykorzystaniem drukarek 3D i ich wpływ na proces kształcenia. Ciekawym elementem spotkania była wizyta w siedzibie partnera – 1 Epal Chanion i możliwość zobaczenia jak drukarki 3D pracują w warunkach szkolnych. Po przerwie rozmawiano na temat upowszechniania i wszyscy partnerzy przedstawili swoje działania w zakresie upowszechniania projektu.

Drugiego dnia projektu partner odpowiedzialny za upowszechnianie podsumował wszystkie działania i omówiono sprawy związane z raportem końcowym. Ustalono, że konferencja podsumowująca odbędzie się 15 i 16 czerwca w Parmie, Włochy.

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.