Pierwsze spotkanie w projekcie WeTomorrow

W dniu 9.10 w Barcelonie odbyło się spotkanie otwierające w projekcie WeTomorrow.

Koordynator zaprezentował ogólny zarys projektu, omówiony został budżet, plan upowszechniania. Partnerzy przedyskutowali plan działania w projekcie, ustalili zadania na najbliższe miesiące.

Przedstawione i omówione zostały również rezultaty projektu.

Następne spotkanie odbędzie się w marcu 2019 w Danii.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.