Pierwsze Spotkanie w Projekcie SILVER+

W dniach 5 i 6 listopada 2018 r. w Brukseli po raz pierwszy spotkali się partnerzy w projekcie SILVER+, a są wśród nich przedstawiciele z Hiszpanii, Belgii, Francji, Włoch i Polski.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia do projektu, po czym nastąpiły prezentacje organizacji partnerskich, a kolejno omówienie przewidzianych rezultatów pracy intelektualnej oraz podział ról między partnerami.

Kwestie kontroli jakości, monitorowania zadań i upowszechniania zostały omówione przez partnerów wyznaczonych do prowadzenia tych aktywności. Spotkanie zakończyło się szczegółową listą zadań do wykonania, którą przedstawił koordynator.

Silver + dotyczy Gospodarki senioralnej, jako nowej ścieżki promowania przedsiębiorczości i ułatwiania osobom niepełnosprawnym uczestnictwa oraz powrotu na rynek pracy. Projekt należy do Akcji Strategiczne Partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.