Pierwsze spotkanie w projekcie Healthnic

Obecnie zwracamy większą uwagę na to, co jemy, wybierając nie tylko smaczne potrawy, ale także o wysokiej wartości odżywczej. Żywienie odgrywa ważną rolę w naszym życiu, niezależnie od wieku, płci, kultury czy sytuacji społecznej. Projekt Healthnic został stworzony by poprawić i rozszerzyć świadomość w zakresie nawyków żywieniowych wśród określonej grupy społecznej, tj. imigrantów i osób bezrobotnych.

Pierwsze spotkanie w tym projekcie odbyło się w Bussoleno we Włoszech. Wszyscy partnerzy w projekcie z pięciu krajów europejskich przybyli na spotkanie organizowane przez partnera Diciannove 26-27 października 2017 roku.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji organizacji partnerów, a następnie prezentacji projektu wraz z podziałem zadań pomiędzy partnerami. Pierwszy dzień obejmował również dyskusję nt. wyników pracy intelektualnych, które powstaną w projekcie, a także prezentację narzędzia do zarządzania projektami, z którego partnerzy będą regularnie korzystać. Dzień zakończył się prezentacją planu upowszechniania. Drugi dzień poświęcony był kwestiom administracyjnym i z poziomu Zarządu, ale poświęcono także czas na omówienie planu ewaluacji projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.