Pierwsze spotkanie w projekcie eduDrone

Partnerzy eduDrone po raz pierwszy spotkali się osobiście, aby oficjalnie zainicjować ten innowacyjny projekt dotyczący Przemysłu 4.0 i technologii dronów. Organizatorem spotkania, które odbyło się 13-14 listopada, w Parku Technologicznym (Tehnopolis), w Iasi (Rumunia) był koordynator projektu – Ludor Engineering.

Głównym celem projektu jest promocja przemysłu 4.0 poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach, oraz wzmacnianie kompetencji kluczowych związanych z wykorzystaniem dronów w nauczaniu zawodowym (VET)

Pierwszy dzień spotkania został poświęcony na zrozumienie projektu i przyjęcie wspólnego stanowiska odnośnie jego kluczowych zagadnień. Koordynator szczegółowo omówił oraz podzielił się swoją wizją dotyczącą realizacji i kształtu poszczególnych rezultatów z partnerami odpowiedzialnymi za ich opracowanie. Pozostałe kwestie omówione pierwszego dnia to: zarządzanie projektem, jak również opracowanie strategii upowszechniania, kontroli jakości i ewaluacji. Istotnym elementem drugiego dnia spotkania była prezentacja połączona z praktycznym szkoleniem w zakresie wykorzystania systemu zarządzania projektami – Admin Project. Ponadto, w większych szczegółach przedyskutowano kwestie związane z upowszechnianiem projektu, oraz uzgodniono zadania do realizacji na najbliższe miesiące.

Następne spotkanie odbędzie się w mieście Larissa (Grecja), 26-27 kwietnia 2018, a organizatorem spotkania będzie partner KAINOTOMIA.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.