e-Cal – Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie w projekcie e-Cal miało miejsce w Wiedniu w dniach 10 i 11 grudnia 2015. Poza zapoznaniem się uczestników, omówieniem prac w projekcie i ustaleniem konkretnych działań do podjęcia w ciągu najbliższych miesięcy, partnerzy mieli okazję zobaczyć imponujące pracownie w szkole grafiki i multimediów, w której zorganizowane zostało spotkanie. Uczniowie szkoły przeprowadzili z partnerami wywiady, z których powstanie film rozpowszechniający projekt. Ze względu na słynny z produkcji wina region, w którym odbywało się spotkanie, a także na przedświąteczny okres, partnerzy integrowali się przy wspaniałych austriackich winach sprzedawanych na pięknie udekorowanych i oświetlonych ulicach Wiednia.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.