Pierwsze spotkanie partnerskie w Volos

Od 1 września 2016 roku Danmar Computers jest partnerem w projekcie TPB – Innovative Integrated Training in Healing Plants Business. Koordynatorem, a jednocześnie gospodarzem pierwszego spotkania partnerskiego, które odbyło się w dniach 16-17 listopada 2016 r. w Volos w Grecji był Uniwersytet Thessaly.

Celem projektu jest przekazanie wiedzy mieszkańcom obszarów wiejskich, a także młodym absolwentom uczelni wyższych, jak w innowacyjny sposób prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze rolnictwa.

Projekt TPB skierowany jest do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, zrzeszeń rolników, małych lokalnych przedsiębiorstw, a także wszystkich tych, którzy chcą zwiększyć swoje dochody poprzez uprawę roślin leczniczych. Projekt TPB zwiększy kompetencje w tym obszarze poprzez opracowanie modułowych szkoleń z zakresu kompleksowego zarządzania uprawą roślin aromatycznych i leczniczych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerów w tym z: Polski, Grecji, Bułgarii i Hiszpanii. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji instytucji partnerskich, a następnie koordynator zaprezentował ideę projektu, grupy docelowe, plan zarządzania projektem, plan rozpowszechniania rezultatów, strategię ewaluacji oraz zapewnienia wysokiej jakości podejmowanych działań. Przedstawiciel Danmar Computers zaprezentował bardzo szczegółowo Admin Project System jako narzędzie podstawowe w zarządzaniu projektem. Narzędzie to znane było niektórym partnerom, jednak zyskało ogromną przychylność wszystkich zgromadzonych dzięki swojej funkcjonalności.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.