Pierwsze spotkanie partnerów projektu Teach-D

17 stycznia, 2017, we Flensburgu (Niemcy), przedstawiciele wszystkich dziesięciu organizacji partnerów projektu Teach-D, spotkali się po raz pierwszy. Spotkanie odbyło się w siedzibie ECMI – organizacji zajmującej się sprawami mniejszości narodowych, która jest koordynatorem projektu. Każda organizacja zaprezentowała swój profil oraz swoją rolę w projekcie.

Główne kwestie poruszone podczas spotkania dotyczyły finansów, tworzenia programów szkoleniowych, omówiono i zebrano pomysły na opracowanie poszczególnych rezultatów, poruszono też kwestię organizacji warsztatów dla trenerów. Koordynator zaprezentował również narzędzie Mobility Tool i przedstawił plan komunikacji w projekcie. Projekt ma na celu pomoc nauczycielom w trudnych sytuacjach wynikających z pracy z uczniami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych oraz wskazanie im korzyści płynących z takiej różnorodności. Ze względu na tak liczne partnerstwo, zaplanowanie następnego spotkania okazało się sporym wyzwaniem. Drugie spotkanie w ramach projektu odbędzie się w Bolzano (Włochy).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.