Pierwsze spotkanie partnerów projektu STRATAGAME.

W dniach 10-11 grudnia 2018 r. w miejscowości Arad (Rumunia) odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu STRATAGAME. W spotkanie udział wzięli reprezentanci wszystkich zaangażowanych firm. Celem tego spotkania była koordynacja wszystkich działań partnerów, uzgodnienie odpowiedzialności dla przyszłych zadań, a także zaangażowania partnerów, określenia terminów czy oczekiwanych rezultatów. Odpowiedzialni partnerzy przedstawili plan zarządzania, plan zapewnienia, jakości i analizę ryzyka oraz plan komunikacji i rozpowszechniania. Bardzo konstruktywną częścią spotkania była dyskusja na temat kluczowych umiejętności miękkich, jako ważnej części pierwszego dorobku intelektualnego, który będzie wytworzony (O1) tj. internetowego testu diagnostycznego oceniającego umiejętności miękkie młodych ludzi.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.