Pierwsze spotkanie partnerów projektu COMP-UP

Pierwsze spotkanie partnerów projektu COMP-UP odbyło się 16-17.12.2019 w Graz (w Austrii), gdzie organizacją goszczącą była organizacja JUGEND AM WERK STEIERMARK GMBH. Podczas spotkania omówiono szczegółowo sprawy organizacyjne, cele i rezultaty projektu oraz zadania partnerów. Był to czas rozmów, szukania najlepszych rozwiązań, ale również czas poznawania, spędzony w dobrym towarzystwie i pięknym miejscu.

Więcej informacji wkrótce!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.