Piąte z kolei spotkanie partnerstwa E-CAL

Dnia 18 lipca br., partnerzy w projekcie E-CAL spotkali się we Włoszech na piątym spotkaniu menadżerów projektu. Tym razem gospodarzem była partnerująca organizacja działająca w obszarze szkoleń zawodowych i edukacji, Fo.Ri.Um. società cooperativa.

Jednodniowe spotkanie miało na celu przedyskutowanie postępów w projekcie, aktywności poszczególnych partnerów oraz zorganizowanych konferencji. Uczestnicy spotkania omówili rekomendacje z przeprowadzonych wydarzeń pilotażowych oraz uzgodnili ostateczne zmiany do materiałów projektowych z podziałem prac na partnerów. Po zatwierdzeniu ostatecznych wersji w j.ang., materiały zostaną przetłumaczone na inne języki i udostępnione na platformie online przed końcem trwania projektu. Podczas spotkania, rozmawiano także o funkcjonalności platformy E-CAL oraz aktywnościach związanych z upowszechnianiem wyników projektu.

Było to ostatnie spotkanie menadżerów w projekcie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.