Piąte szkolenie LTTA w ramach projektu SPREAD

W dniach 16 – 20.04 2018 w Salerno, we Włoszech, troje przedstawicieli Danmar Computers wzięło udział w piątym szkoleniu LTTA w ramach projektu SPREAD, zorganizowanym przez ESSENIA UETP.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był ogólnym zagadnieniom jakości w projektach mobilności, omówiono narzędzia oraz proces oceny jakości. Drugiego dnia partnerzy skupili się na procedurach zapewnienia jakości przed mobilnością. Poza prezentacjami nie zabrakło również dyskusji i pracy w grupach.

Trzeciego dnia wszyscy partnerzy udali się do szkoły „IIS Trani-Moscati” gdzie zarówno uczniowie jak i nauczyciele opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z praktykami/stażami w zagranicznych firmach oraz oprowadzili uczestników szkolenia po szkole, prezentując swoje pracownie.

Dwa ostatnie dni spotkania poświęcone były procedurom po mobilności, ewaluacji, końcowym wnioskom oraz rozdaniu certyfikatów. Nie zabrakło również krótkiego filmiku podsumowującego szkolenie, który zostanie umieszczony na stronie projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.