PECOS4SMEs – spotkanie w Brukseli

pecosCzwarte spotkanie partnerów projektu PECOS4SMEs miało miejsce w Brukseli, w dniach 09-10.09.2014 roku. Głównym celem spotkania było zorganizowanie oceny platformy PECOS4SMEs przez MŚP oraz zaplanowanie konferencji. MŚP z sektorów gospodarczych określonych w projekcie jako główna grupa docelowa wkrótce zostaną zaproszeni do oceny działania platformy szkoleniowej oraz przedstawią uwagi w odniesieniu do jej skuteczności. Końcowa konferencja planowana jest na początek grudnia w Amsterdamie i będzie dotyczyć kluczowych tematów istotnych dla transgranicznego handlu elektronicznego.

 

Zapraszamy na stronę projektu pecos4smes.eu i bloga www.secssells.com.

 llp pl 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.