Partnerstwo SEAMAP w Hiszpanii

W dniach 4-5 czerwca, w Hiszpanii na Majorce, spotkali się przedstawiciele organizacji partnerskich w projekcie SEAMAP (Searching the Extensive Application at Maritime Protocol). Gospodarzem spotkania była organizacja SEA TEACH.

Dwudniowe spotkanie poświęcone było ewaluacji pierwszego okresu rozliczeniowego – zakończonych działań wraz z oceną prac partnerów, oraz planów w związku z dalszym rozwojem projektu.

Partnerzy omówili opracowane profile zawodów sektora morskiego, zadecydowali o etapach prac nad platformą oraz podjęli dyskusję nt. jakości i upowszechniania rezultatów projektu.

Projekt przewiduje organizacje trzech spotkań partnerskich do końca trwania projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.