Partnerstwo BOSS4SME w Atenach

W dniu 29 maja, przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich w projekcie BOSS4SME spotkali się w Atenach na ostatnim już tego typu spotkaniu. Gospodarzem spotkania była organizacja CrystalClearSoft (CCS).

Celem spotkania było omówienie postępów prac w projekcie i zaplanowanie etapów wdrożenia platformy. Poświęcono także czas na kwestie ewaluacji rezultatów powstających w projekcie oraz upowszechniania wyników. Partnerzy uzgodnili terminy najbliższych zadań.

Platforma skierowana do sektora meblarskiego zostanie udostępniona użytkownikom pod koniec września. W następstwie odbędzie się wydarzenie upowszechniające, które będzie miało na celu przedstawienie platformy oraz wszystkich powstałych w projekcie rezultatów szerszej publiczności.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.