Ostatnie spotkanie w projekcie Mall Guide

3 i 4 lipca, w Rzeszowie, partnerzy projektu Mall Guide, spotkali się po raz ostatni, aby podsumować swoją pracę. Gospodarzem spotkania był Danmar Computers.

Projekt Mall Guide miał na celu pomóc nauczycielom języków w rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Partnerzy projektu wykonali świetną pracę zbierając i analizując 100 narzędzi do nauki online, pokazując sposoby ich wykorzystania w nauczaniu języków oraz tworząc nowe aplikacje.

Pierwszego dnia spotkania, głównym tematem był przegląd i omówienie 6 i 8 rezultatu (IO6 – Opracowanie 5 nowych narzędzi MALL) oraz (IO8 – Przewodnik po metodzie MALL). Przewodnik ten jest ostatnim rezultatem projektu, i równocześnie podsumowaniem wszystkich dotychczasowych rezultatów. Opisuje proces tworzenia i wdrażania aplikacji MALL w nauczaniu języków obcych.

Drugi dzień spotkania, poświęcony był upowszechnianiu projektu, jak również kwestiom związanym z zarządzaniem i raportowaniem. Partnerzy omówili plany dotyczące konferencji upowszechniających oraz tego jak zapewnić wykorzystanie rezultatów po zakończeniu projektu. Podsumowując, partnerzy wyrazili satysfakcję z wypracowanych rezultatów oraz nadzieję na dalszą współpracę przy podobnych projektach.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.