Ostatnie spotkanie Konsorcjum CODE IT

Czwarte i ostatnie spotkanie Konsorcjum w projekcie CODE IT odbyło się w Krośnie w dniach 19-20 września br. Spotkanie zostało zorganizowane w szkole koordynatora projektu, tj. Wszechnicy.

Agenda spotkania składała się z kilku kluczowych obszarów do dyskusji:

– podsumowania krajowych pilotaży rezultatów projektu wśród nauczycieli;

– podsumowania krajowych wydarzeń upowszechniających;

– omówienia rezultatów projektu i końcowych zadań;

– upowszechniania, wykorzystywania rezultatów i przyszłości projektu.

Dzięki życzliwości gospodarzy uczestnicy spotkania mieli również okazję odwiedzić Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, które jest największym centrum produkcji szkła i włókna szklanego w Europie. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zrealizowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Odwiedź stronę internetową CODE IT, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji i rezultatów projektu: https://www.codeit-project.eu/pl/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.