Odbyły się warsztaty w projekcie CORAL

Celem warsztatów zorganizowanych 9 marca 2020 roku w Rzeszowie była debata na temat priorytetów w zakresie zwiększania zdolności do zatrudnienia i przedsiębiorczości osób dorosłych długotrwale bezrobotnych.

Dyskusje obejmowały identyfikację kluczowych kompetencji wymaganych na rynku pracy z uwzględnieniem modelu ENTRECOMP.

W sumie 20 osób uczestniczyło i skorzystało z całodniowych warsztatów.

Uczestnicy warsztatów będą informowani o wynikach międzynarodowych warsztatów i rezultatów projektu CORAL.

Więcej newsów o CORAL poprzez stronę projektu: https://coral.erasmus.site/news

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.