NGSS – Newsletter w drodze!

Pełni ekscytacji pragniemy donieść, że materiał służący do powstania pierwszego Newslettera projektu NGSS jest już gotowy! Międzynarodowy zespół partnerów projektu obecnie pracuje nad projektem grafiki – czekamy z niecierpliwością! Po dopracowaniu projektu Newslettera  będziemy mogli zaprezentować go w jego pełnej okazałości (opisane zostały w nim dotychczasowe poczynania zespołu projektowego NGSS).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.