Międzynarodowe Spotkanie Partnerów

Partnerzy projektu ISO spotkali się na 4. Międzynarodowym Spotkaniu Partnerskim, które zostało przeprowadzone online. W czasie niego dyskutowali na temat obecnych prac nad rozwojem pierwszego i drugiego rezultatu, dotyczących powstania podręcznika zawodowego Oficera ds. Internacjonalizacji oraz filmów z wystąpieniami ekspertów, które mają wesprzeć MŚP w procesie internacjonalizacji projektu. W czasie dyskusji dotknęli także tematu aplikacji mobilnej dla twórców startupów jaka ma powstać w ramach IO3.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.