MALL Guide – Spotkanie w Sofii

29 i 28 września, w Sofii (Bułgaria), odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu Mall Guide. Pierwszego dnia spotkania partnerzy podzielili się wnioskami i spostrzeżeniami dotyczącymi tworzenia i jakości raportu metodycznego i technicznego (rezultat nr 2 i 3 projektu), które zawierają opisy 100 bezpłatnych narzędzi do nauki języków online, jak również rozmawiali o tym jak w ich organizacjach przebiegał proces wdrożenia wybranych narzędzi na kursach językowych (rezultat nr 4).

Następnie poruszono kwestię opracowania/transferu pięciu nowych narzędzi (rezultat nr 6), a ostatnim punktem w agendzie była organizacja i raportowanie wydarzeń upowszechniających (Multiplier Events). Drugiego dnia spotkania omówione zostały sprawy związane z upowszechnianiem i trwałością projektu, ustalono plan pracy dla rezultatu nr 6, uzgodniono terminy realizacji poszczególnych zadań oraz na prośbę partnerów odbyła się krótka sesja szkoleniowa w zakresie efektywnego korzystania z programu Admin Project. Następne spotkanie odbędzie się 16 i 17 lutego w Hemel Hempstead (WB).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.