Mall Guide – drugie spotkanie w Atenach

Drugie spotkanie partnerów projektu Mall Guide, odbyło się w siedzibie APC, w Atenach 13 i 14 kwietnia 2016. Projekt ten ma na celu pomoc nauczycielom języków w wykorzystaniu internetowych narzędzi językowych i zwiększeniu ich umiejętności w zakresie ICT.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania przez partnerów stopnia realizacji projektu i zaplanowania działań na najbliższe miesiące. Przedstawiono katalog internetowy (O1) i przeanalizowano trafność wybranych narzędzi, opracowano ostateczna wersję raportu metodycznego (IO2) i przedstawiony został raport techniczny (IO3). Następnie zaplanowano prace nad 4 rezultatem intelektualnym i omówiono kwestię testowania narzędzi.

Drugiego dnia spotkania poruszono kwestie finansów, upowszechniania i trwałości projektu. Partnerzy omówili także opracowanie i wdrożenie pięciu nowych narzędzi (IO6) oraz kwestie monitoringu i ewaluacji projektu. Ustalono, że następne spotkanie w projekcie odbędzie się w Sofii (Bułgaria) 28 i 29 września 2016.

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.