Wystartował nowy projekt – EUROSTART

9 listopada 2017r. miało miejsce spotkanie w ramach nowego projektu – EUROSTART. Spotkanie odbyło się w Hiszpanii w Walencji. Gospodarzem był hiszpański partner Markeut Skills, który poprowadził spotkanie wspólnie z koordynatorem w projekcie, tj. Dublin Chamber.

Partnerami w projekcie są reprezentanci firm z Hiszpanii, Włoch, Węgier, Niemiec, Irlandii i Polski. Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich uczestniczyli w spotkaniu.

Jednodniowe spotkanie rozpoczęło się od prezentacji planu zarządzania z podziałem obowiązków na partnerów. Następnie odbyła się praktyczna sesja narzędzia do zarządzania, który będzie wykorzystywany w trakcie trwania projektu (AdminProject). Kolejno odbyła się dyskusja nt. rezultatów, które powstaną w ramach projektu. Pokazano również prezentację o upowszechnianiu projektu i powiązanymi z tym aktywnościami. Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem terminów kolejnych spotkań.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.