Kolejny biuletyn CodeIT jest dostępny

Najnowsze informacje o działaniach w projekcie CodeIT są już dostępne w kolejnym biuletynie opracowanym w ramach projektu. Przeczytać można między innymi o zakończeniu prac nad materiałami szkoleniowymi i działaniach w ramach opracowywania Wirtualnego Środowiska dla Nauczycieli.

Zapraszamy do pobrania biuletynu: Biuletyn #2

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.