Kolejne spotkanie online partnerów projektu ISO

Podczas kolejnego spotkania online partnerstwo projektu ISO pochyliło się nad dalszym rozwojem jego trzeciego, ostatniego już rezultatu, jakim jest powstanie aplikacji mobilnej dla startupów. Aplikacja ta zapewni spersonalizowane ścieżki szkoleniowe dla użytkowników poprzez wstępne testowanie wiedzy i świadomości procesów internacjonalizacji wśród startupów. „ISO dla startupów” opracuje również spersonalizowaną strategię dla startupu, aby móc zająć się słabymi punktami i wzmocnić swoje podejście do procesów internacjonalizacji.

Aplikacja mobilna ISO będzie zawierać:

– Panel samooceny dotyczący procesów internacjonalizacji w MŚP,

– Ścieżkę szkoleniową na 3 poziomach zaawansowania na wynikach samooceny,

– Panel twórców strategii.

Pozostałe dwa rezultaty – Instrukcja zawodu Specjalisty ds. Usług Internacjonalizacji opracowana w formie podręcznika, a także zestaw filmów dla MŚP, dotyczących procesów internacjonalizacji będą poddane ewaluacji przez trenerów VET oraz pracowników Izb Gospodarczo-Przemysłowych.

Pod koniec lipca planowane jest LTTA we Włoszech, na którym spotkać się mają przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich, którzy mogą swobodnie podróżować za granicę.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.