Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu MICE w dniach 3-4 listopada w Rzeszowie

W dniach 3-4 listopada br. w lokalizacji koordynatora projektu PTPAiIO w Rzeszowie, odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu ,,Multicultural Care in European Intensive Care Units”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Visoka zdravstvena šola v Celju, OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE, EfCCNa, assist GmbH i Danmar Computers.

PTPAiIO rozpoczęło spotkanie przywitaniem uczestników i prezentacją programu spotkania. Koordynator projektu zaprezentował ogólny zarys projektu zgodnie z aplikacją. Działania, zadania i cele projektu zostały omówione, jak również ich terminy i odpowiedzialnych za nie partnerów. Podczas drugiego dnia spotkania omówione zostały ważne kwestie związane z planem zarządzania projektem, monitoringiem i ewaluacją. Omówiono również kwestie związane z upowszechnianiem.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.