ISO – ulotka upowszechniająca projekt na tablicy informacyjnej naszej firmy

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu ISO, które możesz znaleźć na tablicy informacyjnej w siedzibie naszej firmy Danmar Computers.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.