ISO – spotkanie online partnerów projektu

Partnerzy projektu ISO odbyli dziś krótkie spotkanie online, w czasie którego skupili się nad omówieniem bieżących działań przeprowadzonych nad projektem, w szczególności dotyczących pierwszego i drugiego rezultatu. Bieżące działania skupiają się nad dalszym udoskonalaniem podręcznika zawodowego Oficera ds. Internacjonalizacji, tworzeniem planów filmów z wystąpieniami ekspertów, które mają wesprzeć MŚP w procesie internacjonalizacji projektu  oraz wprowadzaniem kolejnych pomysłów do tworzonej aplikacji mobilnej dla startupów, która ma pomóc ich twórcom w rozwoju swoich pomysłów i wprowadzaniem ich na rynek. Będziemy informowali o kolejnych etapach rozwoju projektu!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.