IPool – Spotkanie w Arad

Pod koniec września 2016 roku w Arad (Rumunia) odbyło się pierwsze spotkanie partnerów z projektu IPool, którego głównym celem jest stworzenie Interaktywnego Pakietu (ang. Interactive Pool) gromadzącego istniejące otwarte zasoby edukacyjne kierowane do osób dorosłych posiadających niskie kwalifikacje.

Podczas spotkania partnerzy omówili szczegółowo założenia projektu oraz jego kolejne etapy. Szczególny nacisk został położony na fazę poszukiwania odpowiednich narzędzi kierowanych do osób dorosłych, gdyż ten etap projektu będzie kluczowy dla osiągnięcia założonego celu. Dyskutowano o tym, jakie informacje powinny być gromadzone podczas badań, oraz jakie dane powinny być dostępne w ramach Interaktywnego Pakietu, aby zgromadzoną bazę narzędzi można było przeszukiwać w łatwy sposób.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.