InMinds, spotkanie w Atenach

InMinds kick off 0005W Atenach, 6 marca 2015r. firma Nosis Ltd zorganizowała pierwsze spotkanie w ramach projektu InMinds – Innovative Mindsets: Bridging the Skills Shortage of the European Printing Industry, który porusza problem niedoboru umiejętności w europejskim sektorze poligraficznym. Partnerzy uczestniczący w projekcie pochodzą z Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i oczywiście Grecji.

Partnerom przedstawiono przesłanki stojące za projektem oraz cele, które będą realizować. Omówiono harmonogram i terminy dostarczenia poszczególnych rezultatów.

Partnerzy mieli okazję poznać swoją role w projekcie, ich zakres obowiązków przy każdym z rezultatów. Koordynatorzy przedstawili również jak projekt będzie zarządzany oraz zasady finansowania wydatków.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Atenach, na początku września 2015.

 O projekcie:

Celem projektu jest wsparcie branży poligraficznej w obliczu wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. W ostatnich latach tradycyjne media drukowane znalazły się w odwrocie, a drukarnie potrzebuję elastycznej kadry o szerokim zakresie umiejętności, którzy potrafią obsługiwać nowoczesny sprzęt, skutecznie podejmować decyzje, pracować zespołowo i szybko zrozumieć cały proces produkcji druku.

Wsparcie oferowane w ramach projektu polega na stworzeniu innowacyjnej metodologii i treści szkoleniowych, które posłużą za pomoc w dostosowaniu umiejętności do nowoczesnego rynku. Szkolenie zostanie oparte na badaniach i profilowaniu Be-Say-Do, które polega na zbadaniu i zmianie sposobu myślenia w firmie, aby sprostać wymogom założonej, nowej rzeczywistości.

Zmienia życie. Otwiera umysły.

erasmus

 

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt (publikacja) odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.