InMinds – Spotkanie w Londynie

26 lutego 2016 w Londynie, odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu InMinds, w ramach którego ma zostać stworzona i dostarczona innowacyjna metodologia i treści szkoleniowe dla pracowników branży poligraficznej. Spotkanie odbyło się w biurze BPIF (British Printing Industries Federation).
Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasową realizację projektu, dokonano przeglądu zadań, zwracając szczególną uwagę na przygotowanie raportu dotyczącego użytkowników skrajnych. Poruszone zostały także kwestie finansowania i upowszechniania projektu oraz omówiono szczegóły dotyczące dalszych działań w projekcie. Danmar wspólnie z CCS przygotuje „mobile IT Barometer”, który jest głównym efektem projektu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich projektu z Grecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski.