INGAME – spotkanie online

W dniu 19.10.2020 odbyło się spotkanie online partnerów projektu INGAME.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodych obywateli UE (18–35 lat) i ma na celu rozwijanie ich umiejętności oraz zdolności, a także motywowanie ich do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym, przy pomocą nowej interaktywnej gry online. Ponadto zaangażowanie grupy docelowej w grę pośrednio poprawi ich umiejętności cyfrowe, czytania, językowe i komunikacyjne.

Podczas spotkania partnerzy omówili następujące kwestie:

– Postęp pracy nad WP2 – finalizacja treści.

– Realizacja WP3 i plan rozwoju gry INGAME.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.