IN_DIGIT – wydanie 4

To ostatnie wydanie biuletynu jest w szczególności poświęcone krajowym wydarzeniom, które zostały zorganizowane w krajach Konsorcjum: Rumunii, Polsce, Grecji, Portugalii, na Litwie oraz na Cyprze.

Pobierz i przeczytaj o ostatnich aktualnościach w projekcie!

Bezpośredni link do strony internetowej projektu: https://indigiterasmus.eu/pl/

IN_DIGIT2EU jest bezpośrednią odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie grup docelowych – rozwoju umiejętności wymaganych do ekspansji międzynarodowej, co jest wynikiem braku dostępu do wykwalifikowanych zasobów. Dlatego projekt bezpośrednio ma na celu zapewnienie indywidualnego programu rozwoju umiejętności, który odpowiada na potrzeby w obszarze internacjonalizacji MŚP i osób o niskich kwalifikacjach.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.