Jak wesprzeć proces kształcenia osób dorosłych – przegląd dobrych praktyk

W ramach projektu „Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults” (I-Pool) zakończona został analiza istniejących otwartych narzędzi edukacyjnych (tzw. OER) oraz przegląd dobrych praktyk wspierających proces kształcenia osób dorosłych posiadających niski poziom umiejętności. Zespół projektowy wykorzystując dostępne bazy informacyjne poddał analizie dostępne narzędzia edukacyjne, dzięki którym osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach będą mogły podnieść swoje kompetencje w zakresie tzw. umiejętności podstawowych, czyli czytania, pisania i liczenia oraz w zakresie umiejętności informatycznych. Przegląd ten posłuży w dalszym etapie realizacji projektu do opracowania bazy danych (interaktywnego pakietu) takich narzędzi. W efekcie ułatwi to uczestnikom projektu i wszystkim zainteresowanym znalezienie i korzystanie z najbardziej adekwatnego narzędzia. Obecnie trwają prace ekspertów zewnętrznych nad oceną uzyskanych wyników analizy.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.