Green Skills – spotkanie w Warszawie

green skills logo standard

W dniach 8 i 9 kwietnia b.r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie partnerskie w ramach projektu Green Skills. Instytucją goszczącą był “Polish Association of Construction Industry Employers (PZPB)”. Głównym celem spotkania była prezentacja oraz omówienie wyników badań, które były prowadzone w pięciu krajach i stanowią podstawę do dalszej pracy w projekcie. W dalszej kolejności omówione zostały dalsze kroki i działania, które musza być podjęte przez partnerów w najbliższych miesiącach.
Partnerzy wykorzystali też okazję, aby lepiej poznać AdminProject system i poszerzyć jego wykorzystanie do codziennej pracy w projekcie. W drugim dniu spotkania, położono nacisk na omówienie kwestii związanych z upowszechnianiem projektu i najlepszym dotarciem do grupy docelowej.