GREEN SKILLS – Biuletyn nr 1

Publikujemy pierwsze wydanie newslettera opracowanego w ramach projektu Connecting People for Green Skills.

green n1 pl

W numerze między innymi można dowiedzieć się kim jesteśmy, co już osiągnęliśmy, przedstawiamy przykłady najlepszych praktyk, opisujemy opracowany w ramach projektu katalog ofert pracy w sektorze budowlanym, przedstawiamy nasz następny cel oraz prezentujemy najbliższe wydarzenia z projektem jak i powiązane projekty.

green skills logo standard

Zapraszamy na stronę http://greenskillsproject.eu.

flag yellow lowProjekt jest wspierany przez Europejski Program Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS (2007-2013). Program jest wdrażany przez Komisję Europejską i jest przeznaczony do wsparcia finansowego przy wprowadzeniu wytycznych UE w zakresie zatrudnienia, kwestii socjalnych i równych szans. Dlatego przyczynia się on do osiągnięcia celów programu Europa 2020 w tych obszarach. Ten siedmioletni program jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców, mogących pomóc w kształtowaniu właściwych i skutecznych przepisów prawnych w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych oraz odpowiednich działań wśród państw grupy EU-28, EFTA- EEA, państw członkowskich i aspirujących do członkowstwa w strukturach unijnych. Informacje zawarte w tej publikacji niekoniecznie odzwierciedlają opinię Komisji Europejskiej.